Sửa nhà Thích Quảng Đức

Sửa nhà Thích Quảng Đức

Sơn nhà, thay gạch nền, trang trí lại ngôi nhà